Ιδιωτική προστασία – προσωπική ασφάλεια για όλους.