Επιχειρησιακό κέντρο λήψης σημάτων (Κ.Λ.Σ)

Επιχειρησιακό κέντρο λήψης σημάτων (Κ.Λ.Σ)

Είμαστε  μοναδικοί και  είμαστε το μόνο πραγματικά ιδιόκτητο - ανεξάρτητο  κέντρο λήψης συναγερμών στο Κιάτο Κορινθίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι με κάποια εταιρεία συναγερμού και μπορούμε να προσφέρουμε στους εγκαταστάτες συναγερμών την καλύτερη λύση παρακολούθησης συναγερμού για κάθε έναν από τους πελάτες τους. Ο κεντρικός σταθμός  είναι ένα κέντρο ελέγχου, υποδοχής και παρακολούθησης των σημάτων που εκπέμπονται από ένα σύστημα συναγερμού (οικίες-καταστήματα κ.α) όπου είναι συνδεδεμένο με τη…