24ωρη άμεση επέμβαση

Αφορά: Συστήματα συναγερμών συστήματα εντοπισμού επιτήρηση καμερών

 • Άμεσος εντοπισμός ηλικιωμένων, ανθρώπων με κινητικά η αλλά προβλήματα υγείας, παιδιών, ορειβατών, εξερευνητών,  κυνηγών, ψαράδων, αγροτών, κατοικίδιων, αξιών, όπλων, οχημάτων, σκαφών, τρέιλερ, αγροτικών μηχανημάτων.
 • Έλεγχο σε εγκαταστάσεις  κτιριακές δημόσιες και ιδιωτικές, οργανισμούς,  βιομηχανικές περιοχές, εργοτάξια, κτιριακές εγκαταστάσεις,  εμπορικά κέντρα καταστήματα, οικίες.
 • Πρόκειται για την υπηρεσία η όποια αποστέλλει περιπολικό όχημα στο συντομότερο δυνατό χρόνο,  σε κάθε σήμα SOS  που θα ληφθεί και εφόσον εντός 3 λεπτών δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη για επιβεβαίωση falls alarm (εσφαλμένος συναγερμός) και επιβεβαίωση μέσο συνθηματικού για αποφυγή καταστάσεων απειλής η ομηρίας καθημερινά όλο το 24ωρο για όλες τις μέρες του έτους
 • Τα περιπολικά οχήματα της εταιρίας μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με φάρο-σειρήνα-προβολέα και επανδρωμένα από ένστολους συνεργάτες ασφάλειας που φέρουν αλεξίσφαιρο γιλέκο τελευταίου τύπου καθόλη την διάρκεια της υπηρεσίας τους και όλα τα απαραίτητα προς την εκτέλεση μετρά αυτοπροστασίας που ορίζει ο νόμος
 • Τους έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και η σχετική εκπαίδευση αντιμετώπισης σε πραγματικά σενάρια  ώστε να εκτελέσουν έναν πλήρη και ταχύ έλεγχο με τρόπο τέτοιο ώστε κατά την προσέγγιση σε σήμα, να λειτουργήσουν αποτρεπτικά δημιουργώντας σύγχυση στους επίδοξους ληστές/διαρρηκτές τρέποντας τους σε φυγή.
 • Σκοπός μας είναι η αποτροπή και εκτόνωση της κρίσης με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο . Οι υπηρεσίες μας έχουν προληπτικό χαρακτήρα αποτρεπτικό και όχι κατασταλτικό σε τέτοια περίπτωση ειδοποιούμε άμεσα της αρμόδιες αρχές αστυνομία πυροσβεστική που επιλαμβάνονται αναλόγως.
 • Έτσι λοιπόν αν πρόκειται για εγκαταστάσεις  κτιριακές,  επαγγελματικό χώρο η οικία η υπηρεσία άμεσης επέμβασης προλαμβάνει και απαλλάσσει τους συνδρομητές από την ενόχληση να διαπιστώσουν το λόγο για τον όποιο ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού τους .
 • Με την εξουσιοδότηση που μας παρέχει ο συνδρομητής,  ο φύλακας υποκαθιστά τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που απουσιάζει ενεργώντας όπως ορίζεται από το ιδιωτικό συμφωνητικό και σε συνεχή επικοινωνία με τον ίδιο η νόμιμο εκπρόσωπο του όπως μας έχει ορίσει.
 • Στην περίπτωση που βρίσκεται μέσα στο οίκημα και ο συναγερμός προήλθε από ενεργοποίηση περιμετρικής ζώνης κίνηση διάρρηξης η λήψης πανικού οι άνθρωποι μας σπεύδουν άμεσα προς βοήθεια ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές 100 Άμεσο Δράση  
 • Σε περίπτωση που ο φύλακας διαπιστώσει ίχνη διάρρηξης η φθοράς, κατά τον έλεγχο ο χώρος θα φρουρηθεί μέχρι την έλευση του ιδιοκτήτη η του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου του για την ασφαλή  παράδοση του οικήματος.
 • Σε αντίθετη περίπτωση που ο συναγερμός αποδειχτεί ψευδής θα συμπληρωθεί ειδική αναφορά έλεγχου για ενημέρωση του ιδιοκτήτη  Παρέχετε σε κάθε συνδρομητή μηνιαία κατάσταση (ενημέρωση με e-mail )

Χαλαρώστε! Ειμαστε εδώ για τη προστασία σας.