Περιπολία – Patrol

Περιπολία σημαίνει αποτροπή από κακόβουλη ενέργεια αλλά και έλεγχος και ενημέρωση!! Η υπηρεσία περιπόλου αποτελεί έναν από τους πολλούς εξωτερικούς κύκλους ασφάλειας που εφαρμόζουμε εξασφαλίζοντας έτσι έγκαιρα και αποτελεσματικά ότι θα γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε ένδειξη απειλής στον περιβάλλοντα χώρο.
Δείτε το χάρτη στο τέλος της σελίδας για να δείτε σε ποιες περιοχές περιπολούμε.

Aνάλογα το σκοπό η περιπόλια διακρίνεται σε προληπτική και σε περιπόλια αντίδρασης και οι δυο τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την τακτική κατάσταση.

Για το σκοπό αυτό το αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της περιπολίας περνά και ελέγχει περιμετρικά το χώρο του κάθε συνδρομητή τουλάχιστον 3 φορές κατά την διάρκεια της νύχτας με δυνατότητα έως και 12 φορές το 24ωρο σε τακτά αλλά και άτακτα χρονικά διαστήματα.

Επίσης το πιο σημαντικό και ουσιώδες είναι ότι παρέχει άμεση επέμβαση την ώρα της περιπολίας στον συνδρομητή που θα επικοινωνήσει μαζί μας είτε από εντοπισμό προβατικής ενεργείας η υπόπτου ατόμου πλησίον του φυλασσόμενου χώρου η ένδειξης συναγερμού εντός 5 λεπτών.

Στόχοι της περιπολίας είναι:

  • Πρόληψη και ανίχνευση κλοπών και δολιοφθορών.
  • Πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών-πλημμυρών.
  • Πρόληψη και ανίχνευση υλικών ζημιών της περιουσίας των συνδρομητών της σπατάλης των πόρων και άλλων καταστροφών.
  • Πρόληψη των ατυχημάτων.
  • Πρόληψη όλων των μορφών βλάβης.
  • Καταγραφή και επισήμανση κάθε ανακάλυψης έγκαιρα και κατάλληλα.
  • Εκτός από τους στόχους που αφορούν την ασφάλεια η περιπόλια εξετάζει και θέματα υγιεινής προστασίας και κάθε άλλη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φυλασσόμενο χώρο.

Τα περιπολικά οχήματα της εταιρίας μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με φάρο-σειρήνα-προβολέα και επανδρωμένα από ένστολους συνεργάτες ασφάλειας που φέρουν αλεξίσφαιρο γιλέκο τελευταίου τύπου καθόλη την διάρκεια της υπηρεσίας τους και όλα τα απαραίτητα προς την εκτέλεση μετρά αυτοπροστασίας που ορίζει ο νόμος.

Περιοχές που περιπολούμε.
Η ακτίνα της περιπολίας μεταβάλλεται αναλόγως των συνδρομητών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε.

Χαλαρώστε! Ειμαστε εδώ για τη προστασία σας.